FOTOGALERIE
WEBKAMERA
Banner
Banner
Home Spot

Kite park - kamera online

 

Webcam snowkiting freestyle park Abertamy

Aktualní obraz, počasí a snowpark info na našem facebook

 

Pohled do KITEPARKU (aktualizace snímků po 5 minutách)

Webkamera Kite Park Abertamy

 

 

Freestyle Kite Park

Kite park a jeho freestyle překážky jsou volně přístupné všem kiterům za podmínek dodržování pravidel provozu

Pravidla provozu

Kite vybavení musí být vždy opatřeno bezpečnostním systémem pro rychlé odpojení

Vždy používejte bezpečnostní úvazek na kite ( leash)

Vždy používejte ochranou přilbu

Vždy volte velikost kitu úměrně Vašim schopnostem a povětrnostním podmínkám

Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od budov, stromů, plotů a elektrického vedení

Děti do 15 let mohou používat kite park pouze za doprovodu dospělé osoby

Nikdy nepřeceňujte své schopnosti

Nikdy nepoužívejte suicide leash

Při nedodržování bezpečnostních zásad a ohrožování ostatních účastníků může být kiter či jiný návštěvník kiteparku provozovatelem vykázán.

Používání kite parku a všech umístěných freestyle překážek je na vlastní nebezpečí

Provozovatel kite parku nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku vzniklých používáním kite parku

Zásady bezpečnosti pro pohyb v kite zóně

Nesprávné používání kite vybavení může být nebezpečné Vám i Vašemu okolí

Kite se učte používat vždy jen ve vyznačeném prostoru, pod dohledem osoby, která ovládá zásady bezpečnosti a pravidla o užívání kitu. Vyznačená zóna pro kite školu slouží pouze pro kite kurzy KCA

Nevjíždějte do vyznačené zóny pro kite školu probíhají li kite kurzy

Dbejte zvýšené opatrnosti s ohledem na vodící šňůry, které mohou způsobit vážná zranění

Nikdy nepodjíždějte s kitem dráty elektrického vedení

Dodržujte bezpečnou vzdálenost, minimálně 50 metrů od budov, plotů a elektrického vedení

Respektujte běžecké stopy, nevjíždějte do nich

Kite přistávejte a parkujte vždy při okraji kite zóny tak aby nepřekážel ostatním kiterům v jízdě.

Zaparkovaný kite vždy zajistěte proti nastartování.

Nikdy nepoužívejte kite pokud nejste v dobré fyzické i psychické kondici.

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner